Редакторски колектив Defendyl<sup>®</sup>
У дома>Имуноблог>Defendyl®> Проф. Георги Момеков: "Defendyl е добре проучен и ефективен продукт"

Проф. Георги Момеков: "Defendyl е добре проучен и ефективен продукт"

Специалистът бе лектор по време на образователна среща на фирма "Медис".

 

 

Проф. Момеков, на прага на сезона на респираторните заболявания Вие изнесохте лекция за лечение и превенцията им. Кога говорим за рекурентни инфекции?

Съществуващите дефиниции са многобройни. Ако се фокусираме върху неусложнените респираторни инфекции, в случай, че те са повече от 6 през един сезон или над 3, но със засягане на долните дихателни пътища, говорим за рекурентност. 

Хората често се плашат от тази дума, но дихателните инфекции са често явление и всъщност са нещо нормално.

Инфекциите на дихателните пътища са една от най-често срещаните патологии в педиатричната практика. Какво бихте препоръчали за превенция и лечение при тези деца?

Наблюдава се интересен дисбаланс между очакванията на пациента или на родителите и възможностите, които медицината дава. Над 90% от тези инфекции са вирусни. Често вирусът не е грип, за който имаме налични лекарства, а е друг тип, който ние не можем да атакуваме директно. Поради тази причина тези заболявания често се лекуват симптоматично.

Интересен подход е модулирането на имунната функция. Проблемът тук е, че при част от имуномодулаторите свойствата са само подозирани. От научна гледна точка ефектите на тези продукти са митологични - да, те показват полезни инвитро свойства или ефекти при експериментални модели. Но единствено клиничните проучвания биха могли да докажат или опровергаят клиничната полза от тези продукти.

Това, което прави Defendyl особен, не е само съставът. Да, разполагаме с продукти с подобен състав, но Defendyl съдържа стандартизиран глюкан, който е имуномодулиращ. Какво обаче е по-важно дори от състава? И най-добрата концепция може да претърпи фиаско при едно клинично проучване. Defendyl е тестван чрез различни студии, някои от които са плацебоконтролирани.

Споменахте различни клинични проучвания, включително и при деца.

Да, това придава допълнителна тежест на продукта, тъй като разрешаването на такъв тип проучвания е много проблематично поради етични съображения. Тези студии са проведени в Централна и Източна Европа, тоест голяма част от държавите са от Европейския съюз.

Лично за мен това е предимството на Defendyl като продукт. Пак пояснявам - съставът и хипотетичното действие са важни, но имунната система е безкрайно сложна. Ние знаем, че подобни полизахариди са в състояние да взаимодействат с т.нар. Пайерови плаки - първата линия на имунна защита в ГИТ. Но дори и механизмът да не е изцяло изяснен, ключов е крайният резултат. А той сочи намаляване на честотата на инфекциите в тестваните групи.

Какво е приложението на Defendyl по отношение на алергиите, които също са често срещан проблем в детска възраст?

Винаги когато прилагаме имуномодулиращ агент, съществува опасението от влошаване на подлежащото състояние на детето. Студиите, с които разполагаме, по отношение на болестта на Крон, която не е алергия, но е свързана с абнормна имунна реакция, доказват липса на повишение на маркери и показатели, свързани с влошаване на състоянието.


Defendyl е продукт, който модулира имунната функция, без да създава автоимунитет. В момента имаме и данни от български неонатологични проучвания, проведени във водещи клиники и публикувани в списания с добър авторитет.

Какво е приложението на Defendyl при респираторните заболявания в детска възраст?

По време на презентацията си направих бърз преглед на наличните данни по темата. Независимо, че се касае за сравнително нов препарат, който не е със статут на лекарствен продукт, Defendyl е подложен на няколко студии. Изследвани са различни крайни точки, даващи ни основание да говорим за количествена оценка на ефекта.

Честотата на респираторните заболявания доказано бива намалена. Разбира се, ефективността е различна при различните нозологични единици - обикновена простуда, пневмонии, фарингити, ларингити. В някои от проучванията обаче превенцията спрямо контролното рамо е над 60%. В други проучвания бива проследена динамиката на някои цитокини, която показва статистически значими промени. Докато клиничната картина е субективна при различните индивиди, нивата на различните субстанции са напълно обективни и измерими. 

В заключение, Defendyl е добре проучен и ефективен продукт.

Изберете правилния продукт за вас

Defendyl® не бива да се приема от болни с присадени органи. Болни, приемащи имунопотискащи лекарства, могат да вземат Defendyl® само след консултация с лекар.

Не превишавайте препоръчаните дневна доза. Хранителната добавка не замества балансираното и разнообразно хранене.